Kako se određuje datum poroda i kada je normalno da se porodim?

Očekivani termin poroda se računa po datumu prvog dana zadnje menstruacije. Formulu za izračunavanje osmislio je Naegel prije dva vijeka. Osnova formule je dodavanje 280 dana na datum prvog dana zadnje menstruacije. Izračunavanje se vrši tako da na datum prvog dana posljednje menstruacije dodamo 1 godinu i 7 dana a potom oduzmemo 3 mjeseca. Datum koji dobijemo predstavljao bi očekivani datum poroda.

Primjer izračunavanja, ako je npr. prvi dan zadnje menstruacije 8. januar 2020:

8. januar 2020 + 1 godina = 8. januar 2021 + 7 dana = 15. januar 2021 – 3 mjeseca = 15. oktobar 2020

15. oktobar 2020 je očekivani datum poroda

Ovaj način računanja ima manju grešku jer ne uzima u obzir broj mjeseci sa 28, 30 i 31 dan, kao ni prestupne godine. Danas postoje mobilne aplikacije, internet stranice koje tačno računaju očekivani datum poroda i vode računa o prestupnim godinama te broju dana u pojedinim kalendarskim mjesecima.

Pod izrazom “terminski porod” se smatra porod u periodu od tri sedmice prije te dvije sedmice poslije očekivanog termina poroda, odnosno od 37 do 42 sedmice gestacije (trudnoće), sa očekivanjem da su novorođenčad nošena u ovom periodu ujednačena i dobrog stanja. Međutim, istraživanja su pokazala da neonatalne komplikacije, a posebno respiratorne bolesti, pokazuju različita ispoljavanja unutar perioda od ovih pet sedmica. Tako je, od 2012 godine preporučeno da se naziv terminski porod zamjeni sa rani terminski porod (od 37 0/7 sedmica gestacije do 38 6/7 sedmica gestacije), puni terminski porod (od 39 0/7 sedmica gestacije do 40 6/7 sedmica gestacije), kasni terminski porod (od 41 0/7 sedmice gestacije do 41 6/7 sedmice gestacije) i postterminski porod (od 42 0/7 sedmice gestacije i kasnije). Da bi se smanjila perinatalna smrtnost, porod se planira prije nastupa neželjenih perinatalnih morbiditeta, a koji mogu biti uzrokovani vremenom poroda u odnosu na očekivani termin.

Objašnjenje: 0/7 znači dodatno na navedene sedmice 0 do 7 dana, odnosno 6/7 znači dodatno na navedene sedmice 6 do 7 dana.

 

Povezani proizvodi

FEMIBION 1
PLANIRANJE +
RANA TRUDNOĆA

Podržava potrebe žene tokom planiranja trudnoće i rane faze trudnoće kao nadopuna zdravoj ishrani.

PROČITAJTE VIŠE
FEMIBION 2
TRUDNOĆA +
DOJENJE

Podržava potrebe žene od 13 sedmice trudnoće i tokom dojenja kao nadopuna zdravoj ishrani.

PROČITAJTE VIŠE

Uvoznik i distributer:

EL PHARMA
Procter & Gamble Health